گزارش مالی_اجرایی ۸۲۷ و ۸۳۰

🦋 #گزارش_مالی_اجرایی ۸۲۷
🦋 #گزارش_مالی_اجرایی ۸۳۰

✍ به لطف خدا و محبت همه خوبان، دستمزد زنان زندانی تقدیمشان شد و به برکت این فراخوان، برای ۲۵ زندانی نیازمند، کمک هزینه خرید عینک تقدیم شد.

💞 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr