گزارش مالی_اجرایی ۸۱۵

� #گزارش_مالی ۸۱۵
🦋 #گزارش_اجرایی ۸۱۵

✍ بهزیستی استان قم برای خیرین بنیاد صدر به دلیل تلاش برای خانه دارشدن مادری با دو فرزند معلول، لوح و پیام تشکر و قدردانی ارسال نمود … هر چند محبت خوبان هیچ گاه جبران شدنی نیست اما این لوح تقدیم همه عزیزانی باد که به فکر رفع مشکل هموطنانمان در جای جای سرزمین عزیزمان هستند …

#خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

💟 @BonyadeSadr