گزارش نهایی فراخوان ۸۱۰

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۸۱۰

🕊 در گلریزان برای تامین بدهی مالی مادر رها و نجات این مادر (دارای مشکلات روحی) از زندان، الحمدلله ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در این مرحله تامین شد.

✍ مابقی بدهی را بزرگوارانی در تلاشند تا با توجه به مشکلات و شرایط روحی مادر رها، از ستاد دیه و یا خیریه های دیگر تامین کنند.

از این که به زندگی دیگران، امید و نور میبخشید، صمیمانه سپاسگزاریم.

✍ با مشارکت ۵۰۰٫۰۰۰ تومانی خیرین کمپین ایرانیان و نیز محبت سایر خیرین، مبلغ تامین شده برای آزادی مادر رها، به ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان رسید.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr