اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰

 

🌸 محبت بی پایان …

 

💌 مهربانی را منتشر کنید ….

 

✍ کمک ها همچنان برای سیل زدگان ادامه دارد، محبت شما خوبان از ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان هم عبور کرد.

 

تا شروع فراخوان بعدی همه کمک ها برای سیل زدگان خواهد بود …

 

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷

📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

 

💟 @BonyadeSadr