گزارش مالی ۸۶۰

🦋 #گزارش_مالی ۸۶۰

✍ گزارش مالی قسمت ششم که الحمدلله اقلام خریداری شده، به منطقه ارسال و توزیع شد.

💟 @BonyadeSadr