گزارش نهایی فراخوان ۸۶۴

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۴

✍ سنگ تمام خیرین برای جهیزیه دختر خانمی که پدرشان به دلیل از کار افتادگی توان خرید جهیزیه را نداشتند …
همه ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان، تامین شد.

❤️ کل : ۷۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚 تامین شده : ۷۰۰ سهم
💛 مانده : ۰ سهم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr