گزارش مالی ۷۸۹

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۹

 

✍ واریز هزینه مصالح مورد نیاز ادامه پروژه ساخت غسالخانه سعیدآباد رودبار  جنوب.

 

💟 @BonyadeSadr