فراخوان ۵۴۰

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۴۰ ? #همه_باهم برای آزادی مجید تلاش کنیم ? ❤️ دو سال و نیم است که هیچ کس به ملاقات مجید نرفته است، این جوان افغانستانی که از داشتن نعمت پدر و مادر نیز محروم است در حادثه ای منجر به جرح، ۹۴ میلیون تومان دیه بدهکار میشود،حالا شاکی به […]