فرزندان نخبه جنوب همیشه ماندگارند…

بسم الله الرحمن الرحیم یادشان همیشه زنده است … آسمانی شدن محمدرضا زارعی منش دانش آموز مدرسه تیزهوشان و میثاق زارعی دانش آموز پرتلاش و ورزشکار خوب و هر دو از فرزندان منوجان,حدود چهل روزی است که همه جنوب را در بهت و حیرت فرو برده است. جنوب هیچ گاه افتخارات ماندگار میثاق و محمدرضا […]