نوشته‌ها

این پاهای آسیه دو ساله است

?بسم الله الرحمن الرحیم هر چند باید بعد از تولد تحت درمان قرار میگرفت،اما ... جراح مهربان ارتوپد امیدواری داد پاهای آسیه به شرایط عادی برگردد.کفش ها را هم خودش به او هدیه داد. . . …