گزارش نهایی فراخوان ۴۰۳ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? تامین کمک هزینه(پول پیش) اجاره یک خانه برای یک خانواده محروم ❤️ کل : ۳۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی ❤️ تقبل شده : ۳۰۰ سهم ❤️ مانده : ۰ سهم ? به لطف خدا و محبت و دعای همه خوبان و به برکت ماه خوب خدا این فراخوان نیز بسته شد […]

گزارش اولیه فراخوان ۴۰۳ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم تامین کمک هزینه اجاره یک خانه برای یک خانواده محروم ❤️ کل : ۳۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی ❤️ تقبل شده : ۱۱۸ سهم ❤️ مانده : ۱۸۲ سهم ✨ همه با هم میتوانیم ? ? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵ ?*۷۷۰*۳۱۳*۱#ok

فراخوان ۴۰۳ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ کمک به یک خانواده برای اجاره یک خانه در آستانه ماه مبارک رمضان ? هرچند این بنیاد در مناطق محروم فعال میباشد اما گاهی از کنار بعضی مشکلات نمیتوان به سادگی عبور کرد.این فراخون مربوط به خانواده ای در شهر تهران میباشد.مصطفی یکی از همرهان جوان بنیاد در محله نظام […]