معرفی یک استعداد نهفته

معرفی یک استعداد در تیراندازی خانم رخساره احمدی از روستای سلمانیه از جنوب کرمان که از دانش آموزان نخبه عضو بنیاد می باشد در زمینه تیراندازی دارای مهارت قابل تحسینی است و امید میرود با حمایت مسولان این استعداد پنهان در آینده افتخار آفرین باشد.