نوشته‌ها

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .

بسم الله الرحمن الرحیم پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .  سعیده دختری جوان از یکی از روستاهای محروم به دلیل کوتاهی یکی از پاهایش با هماهنگی همرهان پزشکی برای معاینه اولیه به جیرفت اعزام شد.…