پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .

بسم الله الرحمن الرحیم پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .  سعیده دختری جوان از یکی از روستاهای محروم به دلیل کوتاهی یکی از پاهایش با هماهنگی همرهان پزشکی برای معاینه اولیه به جیرفت اعزام شد. امروز با هماهنگی یکی از همرهان […]