نتایج درخشان فرزندان تحت حمایت بنیاد

بسم الله الرحمن الرحیم پیوستن چندین دانشجوی برتر دیگر به جمع همرهان علمی بنیاد صدر. نتایج درخشان تعدادی از فرزندان تحت حمایت بنیاد در آزمون های آزمایشی. کسب رتبه 5 کشور توسط یکی از فرزندان تحت حمایت بنیاد در آزمون های آزمایشی قلم چی. عزام یک مشاور به منطقه چاه دادخدای قلعه گنج برای راهنمایی […]