بازدید مسئولین از کپر ساده افسانه دختر معلول روستاهای قلعه‌گنج

بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان 380 برای افسانه دختر معلولی از روستاهای جنوب کرمان بود که خیرین او را تنها نگذاشتند. ✨ ساخت سرویس بهداشتی نیز با مشارکت و پیگیری بهزیستی قلعه گنج و حمایت خیرین بزرگوار برای افسانه آغاز شده است. گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. و خدایی […]