آماده شدن بروشور آموزش بهداشت دهان و دندان

بسم الله الرحمن الرحیم قسمت اول بروشور آموزش بهداشت دهان و دندان به تعداد 10.000 عدد به همت تیم دندان پزشکی بنیاد آماده و برای توزیع در بین دانش آموزان مناطق محروم ارسال شد.