نوشته‌ها

فراخوان ۵۸۳ (نذورات خود را به تامین غذای دانش آموزان مستعد مناطق محروم اختصاص بدهیم)

⚫️ هفتاد و دو ماه و ظهر عاشورا شق القمر امام را دیدم ... هفتاد و دو پشت آسمان خم شد... وقتی کمر امام را دیدم ... انگشت اشارتی که او دارد... فردا به مصاف میبرد ما را ... گر شیوه نوپریدن اموزیم ...... تا قله قاف میبرد ما را ............ ? کد ج…

فراخوان ۵۱۷ بنیاد صدر

? هوالعزیز ? ? تامین بخشی از هزینه غذایی دانش آموزان خوابگاهی مستعد مناطق محروم مرحله ششم(ویژه اردیبهشت ماه) ? دانش آموزان مستعد روستاها و مناطق محروم به دلیل نبود امکانات، برای شکوفایی استعداهایشان از خوابگاه های دانش آموزی در شهرهای بزرگتر ا…