فراخوان ۵۸۳ (نذورات خود را به تامین غذای دانش آموزان مستعد مناطق محروم اختصاص بدهیم)

⚫️ هفتاد و دو ماه و ظهر عاشورا شق القمر امام را دیدم … هفتاد و دو پشت آسمان خم شد… وقتی کمر امام را دیدم … انگشت اشارتی که او دارد… فردا به مصاف میبرد ما را … گر شیوه نوپریدن اموزیم …… تا قله قاف میبرد ما را ………… ? کد جدید آپ […]

فراخوان ۵۱۷ بنیاد صدر

? هوالعزیز ? ? تامین بخشی از هزینه غذایی دانش آموزان خوابگاهی مستعد مناطق محروم مرحله ششم(ویژه اردیبهشت ماه) ? دانش آموزان مستعد روستاها و مناطق محروم به دلیل نبود امکانات، برای شکوفایی استعداهایشان از خوابگاه های دانش آموزی در شهرهای بزرگتر استفاده میکنند.بنیاد صدر تلاش نموده ۵ خوابگاه برای این دانش آموزان مستعد در […]