تامین بخشی از دیه یک جوان که در یک قدمی اعدام قرار دارد.

⚫️ هوالعزیز ⚫️ ⚫️ضمن تسلیت شهادت امام رئوف(ع) ? فراخوان 447 بنیاد صدر : ? تامین بخشی از دیه یک جوان که در یک قدمی اعدام قرار دارد. ✨ او را یک خشم به این روز انداخت، خشمی که شاید اگر هر کدام از ما بودیم، مانند او عکس العمل نشان نمیدادیم، مادرش معلمی پرتلاش […]