فراخوان ۴۳۰ و ۴۳۱ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? از یک پدر زحمتکش و دو فرشته کوچک حمایت کنیم. ۴۳۰ پدر دو دانشجوی نخبه از روستاهای قلعه گنج که فرزندانش در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل میکنند،به دلیل مشکلات کبدی مدت هاست از کار افتاده شده، پس از ۳ سال که به دلیل مشکلات مالی پیگیر درمان نشده، به […]