نوشته‌ها

تلنگر ۸

بسم الله الرحمن الرحیم ? پیام یک دانش آموز از مناطق محروم به معلمش ... ✅ مبادا در هیاهوها استعدادهای سرزمین عزیزمان پرپر شوند..‌ ? سلام ..... خوبید خانواده خوبن.....فاطمم..... مانمیتونیم بیایم مدرسه چون کتاب نداریم..میخواستم بپرسم …