تلنگر ۸

بسم الله الرحمن الرحیم ? پیام یک دانش آموز از مناطق محروم به معلمش … ✅ مبادا در هیاهوها استعدادهای سرزمین عزیزمان پرپر شوند..‌ ? سلام ….. خوبید خانواده خوبن…..فاطمم….. مانمیتونیم بیایم مدرسه چون کتاب نداریم..میخواستم بپرسم ک اداره بهمون کتاب نمیده..بابت این موضوع خیلی گریه کردم ک نمیتونم بیام مدرسه… ✅ گریه های فاطمه […]