تلنگر 9

بسم الله الرحمن الرحیم ? پیام یک پدر ازکار افتاده(قطع نخاع) از روستایی محروم : دختری دارم که وقتی چیزی ازم میخواد نمیتوانم براش فراهم کنم خیلی شرمنده میشوم.سه سالشه وقتی میبینه بچه های هم سن خودش اسباب بازی دارن گریه میکنه بهش نمیدن … ? درصورت تمایل برای حمایت به ادمین پیام دهید?