نوشته‌ها

فراخوان ۵۳۹

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۳۹ ? خرید کولر برای خانواده ای با ۶ محصل ? ❤️ صدای آرام اما پر از درد ماهی خانم مادر ۶ محصل که در خانه ای خشتی در روستایی محروم در جنوب کرمان زندگی میکند، مظلومیت فرزندانش را فریاد میزند، او در این گرمای جنوب …

فراخوان 419 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? دل هایشان چشم به راه است... پدر نابینایی با سه دختر نابینا ‌...‌ ? پدر خانواده به بیمارستان آمد ... نیشِ یک مار ماموری شد تا صدای نیاز یک خانواده از روستایی محروم به گوشمان برسد... پدر نابینایی که تلخی زندگی اش…

گزارش نهایی فراخوان 402 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? خرید کولر برای یک خانواده با سه فرزند یتیم ❤️ کل : 130 سهم 10.000 تومانی ❤️ تقبل شده : 130 سهم ❤️ مانده : 0 سهم ✏️ فراخوان 402 هم به لطف خدا و حمایت و دعای همه خوبان بسته شد.یتیمان خوشحال میشوند و دعایشان برکت زن…

گزارش اولیه فراخوان 402 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? خرید کولر برای یک خانواده با سه فرزند یتیم ❤️ کل : 130 سهم 10.000 تومانی ❤️ تقبل شده : 100 سهم ❤️ مانده : 30 سهم ✨ همه با هم میتوانیم ? ? 6274121151603115 ?*770*313*1#ok…

فراخوان 402 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ خرید یک کولر گازی برای خانواده ای با سه فرزند یتیم ... ? در گرمای حدود 50 درجه جنوب... خانواده ای با سه فرزند یتیم این روزها بدون داشتن کولر, روزهای سختی را سپری میکنند... بنا داریم یک دستگاه کولر گازی برای ا…

گزارش نهایی فراخوان 398 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ به لطف خدا یک خیر بزرگوار تمام 130 سهم 10.000 تومانی را تقبل نمودند. ? واریزی سایر همرهان و خیرین بزرگوار به فراخوان بعدی اختصاص می یابد. ? خدا را شاکریم که شرمنده بابا مرتضی و همسر فداکارش که در اوج محرومیت زندگی میکنن…

فراخوان 398 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ خرید یک کولر گازی برای یک خانواده محروم. ? بابا مرتضی 62ساله را سکته مغزی از پا انداخته است.مدت سه سال سکته کرده و تمام بدن فلج و قادر به حرکت نمی باشد.از شدت گرمای جنوب در کپری که فقط سقف دارد قرار داده شده تا …

دنیای بهتری برای رضا بسازیم (فراخوان 376)

بسم الله الرحمن الرحیم   ❤️ دنیای بهتری برای رضا بسازیم ❤️ . . رضا جوان معلولی که چند وقت پیش بنیاد امام موسی صدر حمایت درمانی از او را به دلیل زخم بسترهای شدید با اعزام به کرمان آغاز نمود این روزها در روستایی دورافتاده و در ات…