⚫️ انا لله و انا الیه راجعون

پیام بنیاد

بسم الله الرحمن الرحیم ▪️ باخبر شدیم پدری دلسوز و فداکار که فرزندان عزیزش از جهادگران و همرهان بنیاد خیریه صدر میباشند،امروز دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند. بنیاد خیریه صدر ضمن تسلیت به خانواده خیرخواه، برای پدر آسمانی مغفرت و برای بازماندگان صبری زیبا را آرزو دارد. ما را در […]