اخبار تیم جهادگران دندانپزشکی بنیاد صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? 4 شهریور 95 ? با حمایت خیرین و تلاش تیم دندان پزشکی برای نخستین بار این تیم با خرید دو یونیت سیار و وسایل و لوازم مختلف شرایط بهتری را برای ارایه خدمات در نقاط محروم تر فراهم کردند. ? ۱۴ دندانپزشک به مدت ۸ روز در ۵ نقطه مختلف(برجک.نهضت […]