فراخوان ۶۶۰ تا ۶۶۲ (ترخیص عبدالسلیم عزیز، آزادی کشاورز زندانی، برگزاری برنامه های شاد وفرهنگی درعید نوروز)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۶۶۰ تا ۶۶۲ ? تاریخ : ۹۶/۱۲/۱۶ ? مکان : سرباز و جنوب کرمان ? نگذاریم حتی یک استعداد هم از بین برود ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? عبدالسلیم، نوجوان ۱۴ ساله اهل روستاهای سرباز بلوچستان، که پدر و مادرش را از دست داده […]