حافظ کلام الله و سفر به کربلا

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از حافظان کل قرآن از روستایی دورافتاده که در طرح قرآنی بنیاد موفق به حفظ کل قرآن شدند، کمک هزینه سفر به کربلا که جایزه حفظ کل میباشد را دریافت کردند و به امید خدا به زودی راهی کربلا خواهند شد و دعاگوی همه خواهند بود. تعدادی از حافظان قرآن […]