فراخوان ۵۳۹

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۳۹ ? خرید کولر برای خانواده ای با ۶ محصل ? ❤️ صدای آرام اما پر از درد ماهی خانم مادر ۶ محصل که در خانه ای خشتی در روستایی محروم در جنوب کرمان زندگی میکند، مظلومیت فرزندانش را فریاد میزند، او در این گرمای جنوب به سایه دستان مهربان […]