گزارش نهایی فراخوان ۳۷۶ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ✨ به لطف خدا و همت خوبان فراخوان ۳۷۶ برای تجهیز اتاق رضا جوان معلول روستایی بسته شد. همزمان با این فراخوان اتفاقات خوبی افتاد : ✨ با همت رییس محترم بهزیستی قلعه گنج برای رضا به صورت ماهیانه حق پرستاری در نظر گرفته شد. ✨ بانوی خیر کهنوجی و از […]