فراخوان۴۲۳ بنیاد خیریه صدر

۱۰ بیمار مبتلا به سرطان را از روستاهای محروم یاری کنیم(دومین گروه)? ? دیگر همه میدانند سرطان چیست و چقدر سخت است اگر کسی در خانه یک بیمار سرطانی داشته باشد…. اما اگر این خانه در روستایی دورافتاده باشد … آنگاه کار به جایی میرسد که برخی خانواده ها برای نجات عزیزشان حتی وسایل خانه […]