فراخوان ۵۹۹ (نجات یک مادر و یک همسر فداکار و رنج کشیده)

? #فراخوان ۵۹۹ ? تاریخ : ۹۶/۰۸/۱۰ ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? نجات یک مادر و یک همسر فداکار و رنج کشیده ?مگر به‌روی دلارای یارِ ما،ور نه به‌هیچ‌وجهِ دگر، کار بر‌نمی‌آید … ? #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید   ۹⃣۹⃣۵⃣ این صدا از کرمانشاه به گوش میرسد، که آیا یاری کننده ای […]