فراخوان ۵۹۰ (پرداخت بدهی خرید تخت برای بیماران، جهت مهمانسرای امام علی (ع))

? #فراخوان ۵۹۰ ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? پرداخت بدهی خرید تخت برای بیماران، جهت مهمانسرای امام علی (ع)   ۰⃣۹⃣۵⃣ دو ماه پیش بود که به لطف خدا تصمیم به آماده کردن مهمانسرایی برای بیماران اعزامی از مناطق محروم گرفتیم، خانواده ای در کرمان ملکی را به امانت […]