فراخوان ۵۴۴

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۴۴ ? خرید وسایل زندگی برای خانواده ای که خانه و وسایلشان در آتش سوخت ? ❤️ در روستایی محروم در زهکلوت ، کارگر باشی و با ۵ فرزند، خانه ات بر اثر انفجار کپسول گاز طعمه حریق شود… محمدصالح فرزند ۳ ساله در آتش سوخت و خانواده ای داغدار […]