گزارش نهایی از فراخوان 419

بسم الله الرحمن الرحیم ✅به لطف خدا چرخ خیاطی خانواده روشندلان منزل به منزل طی شد تا از تهران به تکل رسید. ✅کولر برای این خانواده نیز خریداری شد. ❤️الحمدلله رب العالمین.خداقوت

فراخوان ۴۱۹ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? دل هایشان چشم به راه است… پدر نابینایی با سه دختر نابینا ‌…‌ ? پدر خانواده به بیمارستان آمد … نیشِ یک مار ماموری شد تا صدای نیاز یک خانواده از روستایی محروم به گوشمان برسد… پدر نابینایی که تلخی زندگی اش با لمس دستان سه دخترش که همانند خودش […]

چرخ زندگی …

بسم الله الرحمن الرحیم پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.   بانوی خیر یک دستگاه چرخ خیاطی را به خانواده ای اهدا کرد تا فرزند خانواده نان آور خانه ای باشد که چند روزی است دیگر صدای مادر به […]