پیام نازی دانش آموز زهکلوتی به پزشک معالجش ….

بسم الله الرحمن الرحیم سلام.من نازی هستم دستت دردنکنه که دست های من را خوب کرده ی خداخیرت بدهد… ✏️ دستان نازی سالها پیش سوخته و انگشتانش شکل خود را از دست داده بودند و به همت پزشک خیر کرمانی مرحله اول عمل انجام شد. ?  الحمدلله رب العالمین  ? . . .