نوشته‌ها

این نوشته از زبان آنها میباشد...

بسم الله الرحمن الرحیم ? نوشته ماندگار یکی از فرزندان جنوب کرمان در تجلیل از رتبه برتر دوقلوهای بامری که رتبه های ۳۷ و ۸۸ تجربی را کسب کرده و در جنوب کرمان افتخار آفریدند : ✨ این نوشته از زبان آنها میباشد... ✅ عجیب ترین قصه تاریخ ایست…