این نوشته از زبان آنها میباشد…

بسم الله الرحمن الرحیم ? نوشته ماندگار یکی از فرزندان جنوب کرمان در تجلیل از رتبه برتر دوقلوهای بامری که رتبه های ۳۷ و ۸۸ تجربی را کسب کرده و در جنوب کرمان افتخار آفریدند : ✨ این نوشته از زبان آنها میباشد… ✅ عجیب ترین قصه تاریخ ایستادنیست که من به نخلهای شهرم یاد […]