بخشی از نوشته یک دانشجوی نخبه پزشکی دانشگاه تهران

بسم الله الرحمن الرحیم ? از معلم مهربانم پرسیدم من چطور میتوانم پزشک بشوم؟او گفت بعد از دوره ابتدایی باید به شهر بروي و بعدها در رشته تجربی رتبه خوبی به دست بیاوري.باخبر شدم در شهر خوابگاه هایی هست که خیرین آماده کرده اند و میتوان در آنجا ماند و به مدرسه رفت.ولی باید درسخوان […]

قلم توانمند یک دانشجوی پرتلاش از روستاهای جنوب کرمان

بسم الله الرحمن الرحیم ? با قلم ناقص خود ذره ای از وجود تورا توصیف میکنم: سلام بر تو ای گل دخترجنوب دنیای شیرین کودکی ات در بازی های ساده ی روستایی خلاصه میشود، سازنده اسباب بازی هایت کسی جز خودت نیست ، تو با عروسک هایی که خود با گل و خاک ساخته ای […]