نوشته‌ها

فراخوان ۵۹۱ (پناهی شویم برای بی‌پناهان...)

? #فراخوان ۵۹۱ ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? پناهی شویم برای بی پناهان ... ?مگر به‌روی دلارای یارِ ما،ور نه به‌هیچ‌وجهِ دگر، کار بر‌نمی‌آید ... ? #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید   ۱⃣۹⃣۵⃣ مادری که این روزها با …