فراخوان ۵۹۱ (پناهی شویم برای بی‌پناهان…)

? #فراخوان ۵۹۱ ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? پناهی شویم برای بی پناهان … ?مگر به‌روی دلارای یارِ ما،ور نه به‌هیچ‌وجهِ دگر، کار بر‌نمی‌آید … ? #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید   ۱⃣۹⃣۵⃣ مادری که این روزها با سه دخترش به دنبال سر پناه می گشت ، با وساطت بنیاد در منزلی اسکان […]