فراخوان ۵۳۲

? هوالعزیز ? ❤️ روزه خود را با لبخند بچه های مبتلا به سرطان افطار کنیم … یکی از شهرهای اصفهان، مرکز حمایت خود از بیماران مبتلا به سرطان را به دلایلی از دست میدهد.بنیاد به یاری این بیماران شتافته و در مرحله اول هزینه رهن خانه ای موقت را برای این عزیزان تقبل کرده […]