اخبار بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم     ✨ روزنامه همشهری امروز مصاحبه مسئول بنیاد خیریه صدر را در صفحه سبقت مجاز منتشر کرد. ?همه با هم میتوانیم?