ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک

بسم الله الرحمن الرحیم دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت … جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت هنگام نهادن قدم بر سر خاک  …  دیوار حرم به احترام تو شکافت  ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.