فراخوان ویژه ۴۲۹ بنیاد خیریه صدر(یک نذر ماندگار)

بسم الله الرحمن الرحیم ? یک نذر متفاوت و ماندگار در ماه محرم هر نفر ده نفر را با خود همراه کند تا … #همه_باهم_میتوانیم ۹۲۲۴ شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان واقع شده و تعداد زیادی روستا در این شهرستان وجود دارد.دانش آموزان بسیار مستعدی در این روستاها آرزو دارند بتوانند از امکانات بهتری استفاده نموده […]