فراخوان ۶۰۰ (ساخت مدرسه ای برای دانش آموزان روستای سعادت آباد پارود سرباز در بلوچستان با مشارکت گروه های خیریه)

  ? ساخت مدرسه ای در روستای سعادت آباد پارود شهرستان سرباز برای دانش آموزان عزیز آن دیار ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ?مگر به‌روی دلارای یارِ ما،ور نه به‌هیچ‌وجهِ دگر، کار بر‌نمی‌آید … ? #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید   ۰⃣۰⃣۶⃣ بنیاد بنا دارد با مشارکت چند خیریه ، مدرسه ای را برای […]