آغازساخت سومین مسجد درجنوب کرمان

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ به لطف خدا وحمایت خیرین و نیز خود مردم روستای باصفای نهضت آباد، بنیاد صدر ساخت سومین مسجد را با کمک اهالی روستا آغاز کرد. ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? @BonyadeSadr