فراخوان ۳۸۸ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک به ساخت یک سرپناه و تهیه لوازم زندگی برای ننه گوهر… ? ننه گوهر مادر مهربان یکی از روستاهای جنوب کرمان که دست روزگار باعث شده این روزها در وضعیت تاسف باری در خانه ای از شاخه های نخل و بدون هیچ امکاناتی گذران زندگی کند و با اندک […]

فراخوان ۳۷۵ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک به خانواده ای با ۴ فرزند معلول ✨ اینجا جنوب کرمان و پدر و مادری که ۴ فرزند معلولشان(سه دختر و یک پسر) را در روستایی محروم پرستاری میکنند. ? با تلاش فراوان در حال ساخت خانه ای کوچک هستند تا شرایط بهتری را برای فرزندان معلولشان فراهم کنند. […]