نوشته‌ها

فراخوان 388 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک به ساخت یک سرپناه و تهیه لوازم زندگی برای ننه گوهر... ? ننه گوهر مادر مهربان یکی از روستاهای جنوب کرمان که دست روزگار باعث شده این روزها در وضعیت تاسف باری در خانه ای از شاخه های نخل و بدون هیچ امکاناتی گذران …

فراخوان 375 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک به خانواده ای با 4 فرزند معلول ✨ اینجا جنوب کرمان و پدر و مادری که 4 فرزند معلولشان(سه دختر و یک پسر) را در روستایی محروم پرستاری میکنند. ? با تلاش فراوان در حال ساخت خانه ای کوچک هستند تا شرایط بهتری را بر…