فراخوان ۶۴۳، ۶۴۴ و ۶۴۵ (کودکان مبتلا به سرطان ،خرید سمعک، چشمان مهدیه)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ ? تاریخ : ۹۶/۱۱/۱۵ ? ۶۴۳ : این مرکز در شهرستان های اصفهان حامی بیماران مبتلا به سرطان است که این روزها نیاز به حمایت دارد ، بنا داریم ۳ ماه کرایه این مرکز را پرداخت نماییم تا یاریگر یاری رسان کودکان مبتلا به سرطان […]