نوشته‌ها

فراخوان ۵۹۲ تا ۵۹۴ (دستهای مهربانی که سقف یک خانه میشوند، بدهی یک دانشجوی نخبه را میپردازند و هزینه سرویس ۹ دانش آموز برتر محروم را تامین میکنند ...)

? #فراخوان ۵۹۲ تا ۵۹۴ ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? دستهای مهربانی که سقف یک خانه میشوند، بدهی یک دانشجوی نخبه را میپردازند و هزینه سرویس ۹ دانش آموز برتر محروم را تامین میکنند ... ?مگر به‌روی دلارای یارِ ما،ور نه به‌هیچ‌و…