صندوقی دیگر در دل طرح ولی نعمتان برای حمایت از سادات مناطق محروم

حمایت از سادات مناطق محروم

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از همرهان پزشکی مبلغ 5.000.000 تومان از سهم سادات را برای حمایت از سادات بی بضاعت مناطق محروم اختصاص دادند تا با این ابتکار یک صندوق جدید دیگر در دل طرح ولی نعمتان برای حمایت از سادات مناطق محروم باز شود. الحمدلله رب العالمین.ضمن تشکر از ایشان به امید اینکه […]