فراخوان 436 بنیاد صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? تامین بخشی از هزینه غذایی دانش آموزان خوابگاهی مستعد مناطق محروم ✨ دانش آموزان مستعد روستاها و مناطق محروم برای شکوفایی استعدادهایشان از خوابگاه های دانش آموزی در شهرهای بزرگتر استفاده میکنند. بنیاد صدر تلاش نموده 5 خوابگاه برای این دانش آموزان مستعد فراهم نماید و نیاز است که بخشی […]

فراخوان ۳۸۳ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? تامین کمک هزینه غذایی ۱۶ دانش آموز تیزهوشان دور اول در مناطق محروم… ? ۱۶ دانش آموز که با تلاش خود از روستاها و شهرهای دور در مدرسه تیزهوشان پذیرفته شده و این روزها به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه غذایی خوابگاه با مشکلاتی مواجه شده اند.حالا بنیاد بنا […]