تامین بخشی از هزینه غذایی دانش آموزان خوابگاهی مستعد مناطق محروم… فراخوان446

هوالعزیز ضمن تسلیت رحلت پیامبر مهربانی(صلوات الله علیه) و کریم اهل بیت(ع) به همه خوبان، به یاری فرزندان مناطق محروم سرزمینمان میشتابیم. ? فراخوان 446 بنیاد صدر : ? تامین بخشی از هزینه غذایی دانش آموزان خوابگاهی مستعد مناطق محروم مرحله دوم(ویژه آبان ماه) ✨ دانش آموزان مستعد روستاها و مناطق محروم برای شکوفایی استعدادهایشان […]