گزارش نهایی فراخوان ۴۰۹ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? تامین هزینه مرحله دوم عمل فاطمه زهرای ۷ ماهه ❤️ کل : ۲۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی ❤️ تقبل شده : ۲۰۰ سهم ❤️ مانده : ۰ سهم ? نکاتی از این فراخوان : ✨ فاطمه زهرای ۷ ماهه امروز عمل شد و صدای گریه اش از پشت تلفن شنیده میشد…برای […]

فراخوان ۴۰۹ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? فاطمه زهرای ۷ ماهه رادوباره یاری کنیم? ? کودکی ۷ ماهه از روستایی محروم و از خانواده ای محروم که فرزند دیگرشان نیز به دلیل عدم پیگیری برای درمان دچار مشکلاتی شده است.حالا زهرا جان هم دچار همین مشکل شده و دچار در رفتگی مادرزادی مفصل ران است.همه با هم […]